Οι 5 νικητές που κερδίζουν από ένα βιβλίο με συνταγές "ΔΕΙΠΝΟ ΜΕΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ"

Σοφία Φασσίδου - Κοζάνη
Βασιλική Βασιλειάδη - Αττική
Βασιλική Μπάρδη - Χολαργός
Σοφία Τζουλάκη - Ηράκλειο Κρήτης
Αντώνης Γιακουμάκης - Μασταμπάς, Ηράκλειο Κρήτης

    facebook twitter Instagram